January 13, 2017

Công ty nhân sự về khách sạn Nhật Bản tuyển 2 nhân viên chính th...

January 13, 2017

Chào chị Thu Hà. Chị có thể chia sẻ lý do gì đã đưa chị sang Nhậ...

January 13, 2017

Tiếp theo phần 1, hôm nay ICO Japan sẽ tiếp tục giới thiệu đến c...

January 13, 2017

1.Giới thiệu bản thân (自己紹介) 

Thông thường, để bắt đầu một buổi p...

January 13, 2017

Dành cho người mới tốt nghiệp

Có thể nói thời điểm tìm việc làm k...

January 11, 2017

Mã công việc: AK001

Địa điểm làm việc: 1 vị trí ở Chiba, 1 vị trí...

January 11, 2017

Bài viết này giới thiệu với các bạn nữ cách chọn trang phục cũng...