January 13, 2017

Công ty nhân sự về khách sạn Nhật Bản tuyển 2 nhân viên chính th...

January 11, 2017

Mã công việc: AK001

Địa điểm làm việc: 1 vị trí ở Chiba, 1 vị trí...

January 11, 2017

Mã công việc: NBS001

Nơi làm việc: Aso-shi, Kumamoto

Hình thức côn...

January 4, 2017

  • Mã công việc: GM005

  • Địa điểm làm việc: Ga Nihonbashi

  • ...

January 4, 2017

  • Mã công việc: GM004

  • Nơi làm việc: các thành phố lớn trê...

January 4, 2017

  • Mã số công việc: GM003

  • Nơi làm việc: Atami, Shizuoka

  • ...

January 4, 2017

  • Mã công việc: GM002

  • Nơi làm việc: Ga Shibuya hoặc ga Fu...